Atopik Dermatit

Diğer bir adı atopik egzema olan atopik dermatit, dünya genelinde en yaygın inflamatuvar cilt hastalığıdır. Hastalar yaygın cilt kuruluğu, kaşıntı ve döküntü şikayetleriyle gelirler.

Dünyada yaklaşık 230 milyon kişide atopik dermatit olduğu düşünülmektedir ve ömür boyu rastlanma sıklığı -özellikle gelişmiş ülkelerde fazla olmak üzere- %15’ten fazladır. Tipik olarak atopik bünyeye sahip kişileri etkiler. Bu kişiler atopik bünyeye sahip olduklarından dolayı saman nezlesi, astım, gıda allerjileri gibi tablolara yatkındırlar.

Atopik dermatit genellikle bebeklik döneminde başlar ve çocukların %20 kadarını etkiler. Etkilenen çocukların %80’i hastalığı 6 yaşından önce geliştirir. Herhangi bir yaşta başlangıç göstereilmesine rağmen geç çocukluk, adölesan ve 26 yaşına kadar olan genç erişkin bireylerde görülme oranı %5-15 kadardır.

Atopik dermatitin gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi rol oynar.

Atopik dermatitin klinik görünümü farklılık gösterse de kronik dermatit zemininde remisyonlar(gerileme) ve akut(ani) alevlenmeler karakteristiktir.

Akut dermatit kırmızı renkli(eritemli), yaş/kurutlu(eksüdatif) ve vezikül/bül(su dolu kabarcıklar) içerebilir. Zamanla dermatit kronik hal alır ve cilt erimtemden ziyade kalın ve pullu bir görünüm alır. Ciltte çatlaklar(fissür) görülebilir.

İnfantil TipOkul Öncesi ve Okul Çağı TipiYetişkin Tip
İnfantil seboreik dermatit benzeri
klinik.
Emeklemeyle birlikte diz. dirsek ve bileklerin ekstansör yüzeyleri tutulur.Fleksural tutulumla devam edebilir veya yaygınlaşabilir.
Saçlı deri. koltuk altı ve kasık tutulumuYürümeyle birlikte tutulum fleksural bölgelerde olur(Özellikle diz ve dirsek kıvrımları).Kronik ovmaya bağlı likenifikasyon. madarosis ve nodular prurigo görülebilir.
Zamanla yüz-özellikle yanaklar- ve fleksural
bölgeler tutulur
Yemek ve salya akışı ağız çevresi ve çenede dermatite neden olabilir.Discoid ve papüler paternler görülebilir.
Nemi hapsettiğinden dolayı bez bölgesi tipik
olarak korunmuştur
Konik kaşıma ve ovalama derinin likenifiye(kalın ve kuru) olmasına ve gözlerde hasara neden olabilir.Gerileyebilir. çeşitli irritanlara maruziyetle ellerde görülebilir (atopik el egzeması).
Pityriasis alba. pompholyx. discoid egzema. pityriasis amiantacea. lip licker’s dermatitis ve atopic dirty neck tabloları okul çağı-adölesan çocuklarda görülen çeşitli atopik dermatit klinikleridir.Meme ucu ve çevresinde tutulum gözlenebilir.
Tablo 1 Atopik Dermatitin Klinik Tipleri

Atopik bünye için ipuçları:

 • Keratosis pilaris
 • Beyaz dermografizm
 • Hiperlineer palms(avuç içi çizgilerinde belirginleşme-artma)
 • Dennie-Morgan kıvrımları(Kronik göz kapağı egzemasına bağlı alt göz kapağının altında kıvrımlar)

Komplikasyon olarak çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonlar görülebilir. Aynı zamanda nadiren eritroderma adı verilen şiddetli bir tabloya yol açabilir.

Tedavide:

 • Yoğun nemlendirme
 • Topikal steroidler
 • Sistemik sterodler
 • Topikal Kalsinörin inhibitörleri
 • Antihistaminikler
 • Fosfodiesteraz-4 İnhititörü Crisaborole
 • Fototerapi
 • Monoklonal antikor Dupilumab
 • Metoreksat
 • Azatiyopürin
 • Siklosporin
 • Mikofenolat mofetil

22 Eylül 2021 TARİHİNDE

RuxoliTINIB KREM(oPZELURA). ATOPİK DERMATİT TEDAVİSİNDE FDA TARAFINDAN ONAY ALAN İLK JANUS KINASE INHIBITOR OLDU.

kaynak: dermnetnz.org, cutis